kullanıcı sözleşmesi

admin
kullanım koşulları :

yazarmisin.net sitesi'nde yazar olduğunuzda tabi olduğunuz kurallar ve diğer yasal konular aşağıdaki gibidir.

1. yazar olmak:
18 yaşından küçüklerin yazar olması mümkün değildir. sözleşmeyi onaylayarak 18 yaşından büyük olduğunuzu beyan etmiş sayılırsınız.yazarmisin.net'te yazar olmak için sizden istenilen bilgileri sistem üzerinden girmeniz gerekmektedir; bilgileri girdikten sonra tarafınıza aktivasyon için e-posta gönderilecektir.

2.çömez yazarlar:
aktivasyon e-postasından sonra oluşturacağınız giriler normal yazar olana kadar üçüncü kişiler tarafından görülmeyecektir ;bu giriler normal yazar olduktan sonra görünür olacaktır.çömez yazarlıktan normal yazarlığa geçiş süreci yazarmisin.net takdirinde olup, bu sürecin ne kadar süreceği hakkında bir taahhüt verilememektedir. bununla birlikte yazarmisin.net, milli değerleri, türk toplumunun genel ahlak kuralları benimsemiş bir platform olup bu platformda türk tarihinin önemli simalarına hakaret, aşağılayıcı bir üslupla bahsetmek yasaktır.

3. işleyiş ve yazarların sorumlulukları:
girdiğiniz giriler yazarmisin.net kurallarına, genel ahlak kuralları'na ve hukuka uygun olmak zorundadır. girilen girilerin tüm sorumlulukları yazarlara ait olmak üzere ve hiçbir ön denetime tabi olmadan yayına girer, oluşturduğunuz içeriğin hukuka aykırı olmadığından lütfen emin olun. içerik yayına alındığı anda hukuki sorumluluğunuz başladığından, oluşturduğunuz içeriğin daha sonra tarafınızca veya şikayet/haberdar edilme vs. üzerine yazarmisin.net tarafından silinmiş olması sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır. yazarmisin.net sözlük kuralları, girilerin silinme sebepleri ve diğer yaptırımlar kullanıcılara site üzerinden duyurulmaktadır, bunların takibi sizin sorumluluğunuzdadır. girileriniz yazarmisin.net sözlük kurallarına uygun olmaması nedeniyle, yazarmisin.net sözlük politikasına uygun olmaması nedeniyle ya da hukuka aykırı olması sebebiyle yayından kaldırılabilir. kurallara veya hukuka aykırılıklar nedeniyle yazarlıklar geçici olarak durdurulabilir veya kullanıcı hesabınız kapatılabilir. diğer tüm haklarımız saklıdır.yazarmisin.net'in girileri kaldırma konusunda takdir yetkisi vardır; gerekli görülen hallerde hiçbir gerekçe göstermeksizin herhangi bir giriyi kısmen veya tamamen yayından kaldırma, yazarlığınızı iptal etme, kullanıcı kaydınızı silme haklarını saklı tutulmaktadır.

fikri sınai haklar:

4. yazarmisin.net'te oluşturduğunuz/yayınladığınız içeriklerin telif hakları giriyi giren yazara aittir.

5. ancak yazarlar, yazarmisin.net'e girdikleri girilerin çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermekte olduklarını kabul ederler.

6. yazarmisin.net'te yayınladığınız içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. kendinize ait olmayan içeriğin ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. aksi halde yazarmisin.net uğrayacağı zararları, giriyi yazarmisin.net'e taşıyan yazardan talep edecektir.

7. kullanım koşulları (bkz:yazarmisin.net töreleri) bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır

8. yazarlar, hesaplarının kalıcı olarak silinmesini her zaman talep edebilirler ancak hesap silinse dahi yazarların yazarlık süresinde girdikleri giriler sitede yayınlanmaya devam eder.
gizlilik :
9. yazarmisin.net'e vermiş olduğunuz bilgilerinizin güvenliği için yazarmisin.net elinden gelen özeni göstermekle mükelleftir. ancak yazarmisin.net'in özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğünün olmadığını, barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması veya yazarmisin.net'e yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul edilmemektedir.

10. yazarmisin.net'te bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. bu konuda daha fazla bilgiyi http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie ve http://tr.wikipedia.org/wiki/çerez adreslerinden edinebilirsiniz. (verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

11. ayrıca yazarmisin.net'e kaydolmanız esnasında ve kullanımınız süresince sizden doğrudan talep ettiğimiz(haberli) veya siteyi kullanımınız esnasında yaptığınız işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi(habersiz) şeklinde tarafınızdan toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkımız bulunmaktadır ancak bu sözleşmede aksi belirtilen durumlar saklıdır.

12. yazarlardan tedarik edilen veriler gizli tutulacaktır. bu veriler sözlüğün geliştirilmesi için kullanılabilecek, anonimiteniz korunarak istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve anonimiteniz korunmak şartıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

13. iletişim bilgileriniz sizden onay alınmadıkça paylaşılmayacaktır.yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde bilgileriniz ilgili makamla paylaşılabilecektir. yürürlükteki mevzuat gereği tüm kayıtlı kullanıcıların sadece son 12 aylık ip bilgisi saklanmaktadır.

14. kendi isteğiniz doğrultusunda mesajlaşma yoluyla paylaştığınız veya girilerinizle açıkladığınız bilgilerinize ilişkin olarak yazarmisin.net'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. kişisel mesajlarınızda veya yayınladığınız girilerde paylaştığınız bilgilere özen göstermenizi tavsiye ederiz.
sözleşme değişikliği :
sözleşme yazarmisin.net tarafından önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. değişiklik sonrası siteye yazar olarak erişim sağlamak sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına gelir.

uyuşmazlıkların çözümü :
işbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklara türk hukuku uygulanacak olup, uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti (Kayseri) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

yazarmisin.net dosya yükleme şartları

codeboss
yazarmısın sitesinde paylaşılabilecek dosya tipleri ;

".jpg"
".png"
".gif"
".jpeg"
".mp4"
".doc"
".docx"
".zip"
".rar"
".pdf"
".ppt"
".pptx"
".txt"
".tif"
".tiff"
".xls"
".xlsx"
".pub"

.zip veya .rar tipinde yüklenen dosyalar için varsa dosya şifresinin de paylaşılması gereklidir.
yüklenen dosyalarda virüs/trojan v.b zararlı bulunması halinde paylaşan kişi/ler hakkında gerekli yaptırım uygulanır.

maksimum dosya boyutu 25 mb ile sınırlıdır.